Om os

Samfundssind ligger i fjernvarmens DNA
Vi skal sikre den bedste og billigste varmeforsyning til borgeren

Fjernvarmens principper

• Kollektiv forsyning
• Hvile i sig selv (non-profit)
• Demokratisk ejerskab
• Samfundsøkonomi

Vi arbejder for at varmen skal være:
Grøn – jordvarme, restvarme og overskud
Sikker – robusthed og diversitet,
lager, sektorkobling
Billig – høj effektivitet, stordrift
sammen

Missionen

Vores mål er at etablere et kollektivt varmesystem, der er
konkurrencedygtigt med gasfyr, oliefyr, træpiller og ineffektive, privatejede
luft-vand varmepumper. Varmeforsyningen skal samtidig reducere udledningen af CO2 fra opvarmningen af husene i Harndrup, Fjelsted og Fjellerup.

Det er også et mål med projektet at tilvejebringe et solidt forretningsgrundlag
for et andelsselskab i økonomisk balance, der kan drive varmesystemet.

Et sekundært mål er at indsamle erfaringer til brug for Middelfart Byråds
energirenoveringsudvalg; et paragraf 17, stk 4-udvalg der skal rådgive byrådet om energirenoveringer og -optimeringer.

Det første år

Vi udspringer af en borgergruppe på ni personer, som fandt sammen i efteråret 2021 på et borgermøde om høje energipriser. Mødet var arrangeret på foranledning af Fjelsted Harndrup Lokaludvalg og Middelfart Kommune, fordi mange borgere udtrykte bekymring over varmepriserne og stabil forsyning af el og varme i fremtiden.

Varmegruppen har derfor også bidraget med et kapitel til den lokale udviklingsplan for Fjelsted Harndrup, der blev vedtaget af Middelfart Byråd november 2022.

Henover foråret 2022 blev der indsamlet informationer om husstørrelser, varmekilder og varmeforbrug. Det foregår via en Interesseliste, som hele tiden vokser. November 2022 var der 135 interesserede husstande på listen. Du er velkommen til at skrive dig på listen.

Ud af postnummerets 768 husstande var 507 opvarmet af olie eller naturgas i 2021, jvf BBR.

Bestyrelsen

Fjelsted Harndrup Nærvarme amba blev stiftet 2. oktober 2021. Vi er lidt anderledes end en almindelige forening, fordi medlemmer er medejer af selskabet. Ligesom i Brugsen. Medlemmer får et andelsbevis tilknyttet deres ejendom.

Til bestyrelsen valgtes:

Elisabeth Kjær Tejlmand, Leif Nielsen, Henrik Lund, Per Damgaard Andersen, Morten Andreasen, Nicole Trede.

Samarbejdspartnere

Fjelsted Harndrup Nærvarme har et tæt parløb med Middelfart Kommune og tæt kontakt til Gelsted Fjernvarme, som bidrager med sparring om forretningsplan og projektudvikling.

Vi samarbejder også med Termonet Danmark og Dansk Fjernvarme.

Middelfart Sparekasse har sponsoreret oprettelse af netbank.

Fjelsted Harndrup Nærvarme AMBA

Jægersmindevej 21, Fjelsted, 5463 Harndrup. kontakt@fjelstedharndrupvarme.dk

Mission & Vision

Andelsbeviset

CVR: 43576488 – Bank: Middelfart Sparekasse konto 0755-3233359504 – kontakt@fjelstedharndrupvarme.dk